Вест

Претстоен пријателски натпревар / Upcoming friendly game

Нов пријателски натпревар овој викенд, како дел од подготовките за претстојната сезона.

Сабота, 17:30 часот, стадион Чаир.

Бидете таму.


New friendly game this weekend, as part of the preseason preparations.

Sarurday, 17:30, Cair stadium

Be there.

#пмфл